Lover

Lover_ 52cm ×5cm × 67cm _ pvc pipe, urethane paint _ 2017